Prześlij CV


Osoby zainteresowane ofertą zatrudnienia prosimy o przesłanie swojego CV na adres: rekrutacja@pracownia-optimum.pl

W przypadku aktualnie prowadzonego projektu rekrutacyjnego, w temacie wiadomości proszę podać nazwę stanowiska, którego dotyczy aplikacja. Można również skorzystać z przycisku „WYŚLIJ” pod konkretnym ogłoszeniem rekrutacyjnym. Sprawdź aktualne projekty rekrutacyjne.

Jeżeli nie jesteś zainteresowany żadną, aktualnie prowadzoną przez nas rekrutacją, prześlij swoje dokumenty do Bazy Danych o Kandydatach (w tytule maila prosimy wpisać – „do bazy”). W takim przypadku proszę nie zapomnieć o wyrażeniu dodatkowej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Pracownię Optimum. 

Przed umieszczeniem ogłoszenia na portalach, najpierw sprawdzamy naszą Bazę Danych o Kandydatach i informujemy potencjalnych kandydatów o nowej ofercie pracy. Dopiero po wyrażeniu zgody, kandydat zostaje włączony w dany proces rekrutacyjny. 

Aktualna klauzula do CV:

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w AKTUALNIE prowadzonej rekrutacji, to zamieść w CV następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pracownię Optimum moich danych osobowych w celu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym procesie rekrutacyjnym.”

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w KOLEJNYCH rekrutacjach, to zamieść dodatkowo w zgłoszeniu rekrutacyjnym następującą klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pracownię Optimum w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych. Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Pracownię Optimum."

Wyrażenie tej dodatkowej zgody jest całkowicie dobrowolne, a jej brak nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami w trakcie przeprowadzania aktualnej rekrutacji, na udział w której wyraziłaś/eś zgodę.

Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności (RODO).

© Pracownia OPTIMUM
wykonanie: cmsoft.pl