Motywacyjny system wynagrodzeń


Zaprojektowanie oraz wdrożenie skutecznego, a jednocześnie optymalnego pod względem kosztowym systemu motywacyjnego dla większości firm jest nie lada wyzwaniem. Dobrze zaprojektowany i skutecznie funkcjonujący system motywacyjny wpływa na zwiększenie wartości dodanej firmy.

Na etapie projektowania staramy się  zaangażować wszystkie zainteresowane strony procesu (jeżeli jest taka wola klienta i takie działanie jest zgodne z kulturą organizacyjną firmy.

Etapy projektowania systemu motywacyjnego, wg wypracowanej przez nas metodologii:

© Pracownia OPTIMUM
wykonanie: cmsoft.pl