Oceny pracownicze


Oceny pracownicze są jednym z podstawowych narzędzi w organizacji. Dobrze zaprojektowany i wdrożony system ocen pozwala nie tylko uzyskać informacje dotyczące jakości pracy pracownika, ale również pozwala na określenie jego potrzeb szkoleniowych, zwiększenie efektywności zarządzania personelem, co więcej wpływa na poziom motywacji pracowników.

Nie stosujemy gotowych schematów, nie adaptujemy rozwiązań z innych organizacji. Dla każdego z naszych Klientów tworzymy system ocen, który będzie najlepiej spełniał potrzeby firmy i jej pracowników.

Możliwości wykorzystania oceny pracowniczej:

Na życzenie Klientów dokonujemy audytu istniejącego systemu ocen i uaktualniamy go zgodnie z  założeniami polityki personalnej firmy.

© Pracownia OPTIMUM
wykonanie: cmsoft.pl