Rekrutacja


Pomagamy w znalezieniu najlepszych pracowników dla organizacji. Nie szukamy osób, które tylko dobrze wykonują swoje obowiązki. Przedstawiamy Klientowi tylko tych kandydatów, którzy mają szansę zostania członkiem zespołu i przyczynienia się do rozwoju organizacji - wsparcia realizacji misji, wizji oraz celów strategicznych firmy.

Podczas prowadzenia wywiadu z kandydatem koncentrujemy się nie tylko na jego wiedzy i doświadczeniu, ale również na sposobie nawiązywania relacji, poziomie umiejętności interpersonalnych, motywacji do pracy oraz potencjale danej osoby.

  • Prowadzimy rekrutacje na stanowiska wyższego i średniego szczebla zarządzania oraz specjalistyczne.
  • Doradzamy odpowiedni dobór strategii rekrutacyjnej.
  • Prowadząc proces rekrutacyjny dbamy o wizerunek Klienta w sieci oraz w bezpośrednim kontakcie z kandydatem.

Metodologia prowadzenia projektów rekrutacyjnych

Tworzenie profilu kandydata, czyli jakie kompetencje powinien posiadać pracownik na tym stanowisku. Profil tworzony w ścisłej współpracy z Klientem.
Dobór strategii rekrutacyjnej rekrutacja wewnętrzna (Development Centre) lub zewnętrzna. Poszukiwanie kandydatów poprzez publikację ogłoszenia lub metodą direct / executive search, przeprowadzenie Assessment Center.
Stworzenie potrzebnych narzędzi, które są uzależnione od wybranej strategii, np. ogłoszenie, zadania na DC.
Selekcja aplikacji – wybór kandydatów z którymi odbędzie się bezpośrednie spotkanie w siedzibie Pracowni Optimum na rozmowie kwalifikacyjnej
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzenie wywiadu z kandydatami. Analiza m.in. ich poziomu wiedzy, umiejętności interpersonalnych, zaangażowania.
Testy – weryfikacja merytoryczna (m.in. poziom wiedzy potrzebnej na danym stanowisku, znajomość języka, znajomość programu) i osobowościowa kandydata.
Raport w momencie pozytywnej weryfikacji wyników przeprowadzonych testów, osoba kandydata zostaje przedstawiona Klientowi w specjalnie przygotowanym raporcie.
Spotkanie kandydata w siedzibie pracodawcy z bezpośrednim przełożonym.
Decyzja pracodawcy o zatrudnieniu kandydata lub rezygnacji z jego osoby.

Przez cały czas trwania procesu rekrutacji Klient jest na bieżąco informowany o postępach i wynikach podjętych działań.

© Pracownia OPTIMUM
wykonanie: cmsoft.pl