Szkolenia


Wiele firm zadaje sobie pytanie – dlaczego szkolić pracowników? Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, że przeszkolony pracownik, to skuteczniejszy i bardziej zmotywowany pracownik.

Co wyróżnia szkolenia prowadzone przez Pracownię Optimum:

  • indywidualne i praktyczne podejście – każde szkolenie jest dopasowane do potrzeb Klienta, skupia się na rzeczywistej sytuacji organizacji i pracowników
  • efektem szkolenia jest wypracowanie konkretnych narzędzi i sposobów postępowania w danych sytuacjach
  • przy budowie scenariusza szkolenia uwzględniamy cykl Kolba, dynamikę grupową oraz zasady uczenia się dorosłych
  • forma warsztatowa – uczestnicy aktywnie biorą udział w ćwiczeniach, teoria ograniczona jest do niezbędnego minimum, stanowi nie więcej niż 25% szkolenia
  • autorskie programy szkoleniowe oraz ćwiczenia / case study tworzone na potrzeby danego Klienta, nie korzystamy z gotowych wzorów
  • rozbudowany etap analizy potrzebny do przygotowania szkolenia. W zależności od struktury organizacji oraz zasięgu projektu szkoleniowego jest on oparty na wywiadach indywidualnych z osobą zamawiająca, działem HR, bezpośrednimi przełożonymi oraz osobami, które mają uczestniczyć w szkoleniu; ankietami dla pracowników biorących udział w szkoleniu badających m.in. poziom wiedzy i umiejętności z danego obszaru, oczekiwania względem szkolenia
  • ocena efektywności każdego szkolenia na poziomie reakcji, wiedzy i zachowania.

Obszary szkoleniowe

  • umiejętności interpersonalne (m.in.: komunikacja, asertywność, praca w zespole, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem)
  • obsługa klienta – bezpośrednia oraz telefoniczna ( m.in. tworzenie strategii obsługi klienta, budowanie długotrwałych relacji, opracowanie standardów obsługi klienta, rozmowa z trudnym klientem, radzenie sobie z obiekcjami)
  • zarządzanie (m.in. motywowanie, budowanie zespołu, prowadzenie szkoleń dla pracowników, rozmowa oceniająca, prowadzenie zebrań, delegowanie, budowanie autorytetu).

Metodologia prowadzenia szkoleń

Wstępna analiza potrzeb na podstawie której zostaje opracowany ramowy program szkolenia / oferty szkoleniowej.
Szczegółowa analiza potrzeb na poziomie pracowniczym, która pozwala na weryfikację programu ogólnego i dostosowanie go do potrzeb grupy szkoleniowej.
Zaprojektowanie scenariusza szkolenia zgodnie z cyklem Kolba, zasadami uczenia się dorosłych i dynamiką procesu grupowego.
Przeprowadzenie szkolenia aktywna forma warsztatu.
Ewaluacja szkolenia w oparciu o metodę D. Kirkpatricka.
Przygotowanie raportu końcowego ze wskazaniem dalszych kierunków rozwoju grupy szkoleniowej.

 

© Pracownia OPTIMUM
wykonanie: cmsoft.pl